1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

කුඩා වාත්තු, විශාල වෙනසක්! ජල වීදුරු ක්‍රියාවලිය භාවිතා කිරීමට අප බල කරන්නේ ඇයි? (1)

වාත්තු කිරීම යනු ඉහළ පිරිවැයේ කොටසකි රින්ග්ලොක් පලංචිය උපාංග, ගුණාත්මකභාවය සෘජුවම ස්ථායිතාවයට සහ ආරක්ෂාවට බලපායි පලංචිය සහ සේවා කාලය පලංචිය, එබැවින් වාත්තු තෝරාගැනීමේදී, අපගේ ඇස් ඔප දැමිය යුතුය. අද අපි වාත්තු ගැන කතා කිරීමට කැමතියි.

රින්ග්ලොක් පලංචියේ ප්‍රධාන වාත්තු: ලෙජර සම්බන්ධක, විකර්ණ වරහන් සම්බන්ධක. වර්තමානයේ, රින්ග්ලොක් පලංචියේ වාත්තු කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රියාදාමයන් දෙකක් ඇත, එකක් වැලි වාත්තු කිරීම, අනෙක ජල වීදුරු, ක්‍රියාවලි දෙක අතර වෙනස කුමක්ද, අප තෝරා ගත යුත්තේ කෙසේද? අපගේ අත්දැකීම් කිහිපයක් ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට මට ඉඩ දෙන්න.

වැලි වාත්තු හා ජල වීදුරු ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කිරීම

ජල වීදුරු වාත්තු කිරීම

අච්චු වැලි සෑදීම සඳහා බින්ඩර් සහ ක්වාර්ට්ස් වැලි ලෙස ජල වීදුරුව එක්තරා ප්‍රමාණයකට මිශ්‍ර කර අච්චුව සෑදීමෙන් පසු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පුපුරවා සුව කළ හැකි අතර පසුව අච්චුව ඔසවා වසා දමා වාත්තු වලට වත් කරනු ලැබේ.

වැලි වාත්තු කිරීම

ක්වාර්ට්ස් වැලි වැලි මිශ්‍ර කිරීමේ යන්ත්‍රයට රත් කර ඇති අතර, ක්වාර්ට්ස් වැලි මතුපිට දුම්මල පටලයකින් ආවරණය වන පරිදි සෑදීම සඳහා දුම්මල, සුව කිරීමේ කාරකය සහ සිමෙන්ති විරෝධී කාරකය එකතු කරනු ලැබේ. මිශ්‍රණය ඒකාකාර වූ පසු, සිසිල්බව සහ තලා දැමීම සඳහා ක්වාර්ට්ස් වැලි මුදා හරිනු ලබන අතර, භාවිතය උණුසුම් කර සුව කළ යුතුය.

පොදුවේ ගත් කල, වැලි වාත්තු නිෂ්පාදනය ඉහළ, අඩු පිරිවැය; ජල වීදුරු නිෂ්පාදනය අඩු වන අතර පිරිවැය ඉහළ ය. වෙළඳපල මිලට අනුව, ජල වීදුරු සම්බන්ධකවල මිල වැලි වාත්තු සම්බන්ධක මෙන් 2 ගුණයක් වේ!


තැපැල් කාලය: අප්‍රේල් -25-2021